Werkwijze

De aanpak van Rondeau kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid, samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en resultaatverantwoordelijkheid.

Onze werkwijze is erop gericht uw organisatie bewuster te maken van de eigen werkwijze. Wij zijn er van overtuigd dat iedere organisatie, via zijn medewerkers, teams en afdelingen, alles in huis heeft om zelf zijn doelen te bereiken. Rondeau levert de ondersteuning die nodig is om dat “alles” te ontsluiten. Centraal daarbij staat “praten én poetsen”. Dus niet alleen plannen maken maar ook die dingen doen die nodig zijn om die plannen uitgevoerd te krijgen.

Wij denken buiten vaste kaders en kijken voorbij bestaande paden. Hierdoor komen we snel en accuraat tot de kern van een situatie. We bespreken onze analyse met de direct betrokkenen; het begin van de oplossing. Door samen naar de kern te kijken en die te beoordelen op zijn effecten, zowel de gewenste als de ongewenste, worden oplossingen gevonden.