Ondersteuning: strategisch en tactisch beleid

Rondeau kan ondersteuning bieden bij allerhande strategische en tactische beleidsvraagstukken. We maken een analyse van een vraagstuk, bereiden besluitvorming voor maar kunnen ook helpen bij het schrijven van diverse beleidsstukken. We hebben ervaring opgedaan in dynamische, vernieuwende organisaties maar ook binnen de overheid. Voorbeelden van ondersteuning die we kunnen bieden zijn:
Opstellen jaarplannen, bijvoorbeeld middels de Balance Score Card
Uitwerken en implementeren kwaliteitsbeleid (o.a. ISO 9001, HKZ, Blik op Werk)
Voorbereiden beslisnota’s ten aanzien van strategische vraagstukken
Bepalen welke financieringen voor uw organisatie mogelijk zijn en ondersteunen bij de aanbestedingen (Specifiek voor Zorg en Welzijn)