Ondersteuning: procesverbetering

(Bedrijfs)processen, welke organisatie is er niet mee bezig? Opstellen, vastleggen, bijsturen, aanpassen. Het klinkt eenvoudig, toch ervaren veel organisaties het als ingewikkeld en –niet zelden- als tijdrovend. Een proces stokt, er volgt een onvoorzien of ongewenst resultaat, het gewenste resultaat blijkt onvoldoende of blijft geheel uit….

Rondeau helpt u meer grip op uw processen te krijgen. Hoe?

Allereerst door het bestaande proces te evalueren. Dit doen wij niet enkel door het houden van interviews, wij hanteren een 360° evaluatiemethodiek. Daarmee leveren wij u een, in de praktijk stevig verankerd, verbeterd proces . Indien gewenst kunnen wij ondersteunen bij verdere vormgeven en/of implementatie daarvan.

Voorbeelden van door ons uitgevoerde opdrachten:
- Invoeren HKZ bij een zorginstelling, waarbij door Rondeau diverse procedures zijn opgesteld en kwaliteitsformulieren ontwikkeld
- Praktisch vormgeven ISO 9001:2000 bij een ICT dienstverlener
- Ontwikkelen proces van hoofdaannemerschap binnen de grenzen van de AWBZ-zorgzwaartepakketten (ZZP)