Ondersteuning: projecten

Rondeau biedt ondersteuning in ontwikkeltrajecten vanuit verschillende rollen. Van projectmanager tot secretaris, in iedere rol voelt Rondeau zich resultaatverantwoordelijk en betrokken bij het eindresultaat. Onze kracht is dat we betrokkenen motiveren, het doel en het gewenste effect bewaken en over grenzen kunnen en durven heenkijken. Voorbeelden van gedane projecten:
- Ondersteuning van het Ministerie van Justitie bij herinrichting van het gehele proces binnen de forensische zorg in Nederland.
- Projectmanager herziening kwaliteitmanagementsysteem.
- Projectmanager invoering van een nieuw cliëntvolgsysteem binnen een zorginstelling
- Projectmanager fusie drie zorgorganisaties