Ondersteuning: coaching

Rondeau werkt vanuit de overtuiging dat het succes van organisaties grotendeels bepaald wordt door de mate van wederzijdse betrokkenheid. De organisatie heeft en houdt iedere medewerker persoonlijk betrokken bij de organisatie doelstelling(en); medewerkers zijn en blijven betrokken bij de organisatie. Dat klinkt logisch en goed. Maar hoe realiseer je dit?

Een organisatie zorgt voor een heldere missie en visie en duidelijke, reële, doelstellingen. Deze doelstellingen worden zorgvuldig in de organisatie geïmplementeerd en zijn voor alle medewerkers herkenbaar. Medewerkers relateren, vanuit die herkenbaarheid, hun eigen groei en ontwikkeling aan de behoeften van de organisatie. Tegelijkertijd biedt de organisatie de juiste begeleiding om die persoonlijke ontwikkeling vorm te geven op een manier die zowel de organisatie als de medewerker ten goede komt.

Centraal staat verantwoordelijkheid; voelen, hebben en nemen. Daarnaast communicatie; op de juiste manier, tijdig en volledig. Het zijn open deuren, we weten het eigenlijk allemaal. En toch blijft het in heel veel organisatie lastig om van "weten" naar "doen" te komen. En juist daarbij helpt onze coaching u; inzicht in het weten, dit verankeren om daarna tot doen te komen.

Coaching vormt de leidraad van al onze diensten. Maar wij bieden ook individuele- en teamcoachingstrajecten aan in de regio's Haarlem en Amsterdam. Meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met met ons op.