Rondeau ondersteunt u.

Rondeau heeft zich gespecialiseerd in de ondersteuning van organisaties. Rondeau kiest bewust voor “ondersteuning” en niet voor termen als “interim management” “organisatiesadvies” of “project management”. Ondersteuning is breder en dekt precies de lading; Rondeau helpt de organisatie en medewerkers om te verbeteren, veranderen en/of te vernieuwen.

Onze ondersteuning kan plaatsvinden op alle niveaus van uw organisatie, van strategisch en tactisch beleid via vertaling van uw beleid naar de uitvoering tot de ondersteuning bij en in de uitvoering. Rondeau werkt vanuit een hands-on mentaliteit, gecombineerd met brede kennis van de zorg, wet- en regelgeving, financieringsvraagstukken en coachingsmethodieken en instrumenten.